Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Verordening Jeugdhulp


ID
350

Titel
Verordening Maatschappelijke ondersteuning en Verordening Jeugdhulp

Datum
28-11-2018

Toezegging
Wethouder van der Zee zegt toe eind 2019 een korte evaluatie aan de raad te zullen presenteren over de uitwerking van de nieuwe verordening.

Portefeuillehouder
  • Roeland van der Zee

Deadline

Stand van zaken

Datum afdoening

Bijlage(s)