Amendementen (Wijchen)

Via een amendement kan een raadslid wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit.

Besluitenlijst B&W Wijchen

Overzicht van alle besluiten college van B&W vergadering

Moties (Wijchen)

Door middel van een motie spreekt de raad een wens, verzoek of oordeel uit.

Schriftelijke vragen (Wijchen)

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan de burgemeester of aan het college over onderwerpen die behoren tot het dagelijks bestuur van de gemeente.

Toezeggingen (Wijchen)

Een toezegging van de portefeuillehouder tijdens raadsvergadering aan de gemeenteraad.

Verslagen raads- en commissievergaderingen (Wijchen)

Van alle raadsvergaderingen en commissievergaderingen wordt een verslag gemaakt. Van iedere raadsvergadering wordt ook een besluitenlijst gemaakt. En van alle commissievergadering wordt een adviezen - en actiepuntenlijst gemaakt.