Actieve informatie vanuit het college

Hier kunt u een overzicht vinden van alle documenten die het college naar de raad gestuurd heeft. Dit zijn documenten die de raad nodig heeft om zijn controlerende taak uit te voeren. De stukken zijn daarom op grond van de actieve informatieplicht aan de raad toegezonden.

Amendementen

Dit is het overzicht van alle amendementen die tijdens de raadsvergaderingen zijn ingediend.

Documenten rekenkamer

Hier kunt u de publicaties bekijken van de rekenkamer.

Moties

Dit is het overzicht van alle amendementen die tijdens de raadsvergaderingen zijn ingediend.

Schriftelijke vragen van de raad

Dit is het overzicht van alle schriftelijke vragen die gesteld zijn aan het college op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde. Zodra het antwoord is vastgesteld door het college worden die in dit overzicht geplaatst.

Toezeggingen

Hier vindt u het overzicht van de toezeggingen die het college aan de gemeenteraad gedaan heeft. Wanneer het college de toezegging inlost met een reactie is die ook op deze pagina te vinden.