Amendementen (Druten)

Via een amendement kan een raadslid wijzigingen voor stellen op het voorgestelde besluit.

Besluitenlijst B&W Druten

Overzicht van alle besluiten college van B&W vergadering

Moties (Druten)

Door middel van een motie spreekt de raad een wens, verzoek of oordeel uit.

Schriftelijke vragen (Druten)

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan de burgemeester of aan het college over onderwerpen die behoren tot het dagelijks bestuur van de gemeente.

Toezeggingen (Druten)

Een toezegging van de portefeuillehouder tijdens raadsvergadering aan de gemeenteraad.