Amendementen (Druten)

Via een amendement kan een raadslid wijzigingen voor te stellen op het voorgestelde besluit.

Besluitenlijst B&W Druten

Overzicht van alle besluiten college van B&W vergadering

Moties (Druten)

Door middel van een motie spreekt de raad een wens, verzoek of oordeel uit.

Toezeggingen (Druten)

Een toezegging van de portefeuillehouder tijdens raadsvergadering aan de gemeenteraad.