Amendementen Druten

Via een amendement kan een raadslid wijzigingen voor stellen op het voorgestelde besluit.

Besluitenlijst B&W Druten

Overzicht van alle besluiten college van B&W vergadering

Moties Druten

Door middel van een motie spreekt de raad een wens, verzoek of oordeel uit.

Schriftelijke vragen Druten

Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen aan de burgemeester of aan het college over onderwerpen die behoren tot het dagelijks bestuur van de gemeente.

Stukken Bestuurlijke toekomst Druten-Wijchen

Hier vindt u de stukken over het besluitvormingsproces over de bestuurlijke toekomst van Druten.

Toezeggingen Druten

Een toezegging van de portefeuillehouder tijdens raadsvergadering aan de gemeenteraad.