Amendementen Dantumadiel

Hier kunt u de door de raad aangenomen amendementen raadplegen.

Collegebesluiten Dantumadiel

Externe ingekomen stukken Dantumadiel

Hier kunt de aan de gemeenteraad verzonden brieven raadplegen.

Interne ingekomen stukken Dantumadiel

Hier kunt u de door het college aan de gemeenteraad verzonden brieven/informatie raadplegen.

Moties Dantumadiel

Hier kunt u de in de raad aangenomen moties raadplegen.

Raadsvragen Dantumadiel

Hier kunt u de door de raad gestelde schriftelijke raadsvragen en de voortgang daarvan raadplegen.

Toezeggingen Dantumadiel

Hier kunt u de gedane toezeggingen van het college aan de raad raadplegen.