Besluitenlijsten College van Dijkgraaf en Heemraden

Het college van Dijkgraaf en Heemraden (DenH) vergadert, behalve in de zomervakantie, drie keer per maand. Het college maakt besluiten die daarvoor in aanmerking komen openbaar. Niet iedere vergadering geeft aanleiding tot publicatie van een besluitenlijst.

Informatie brief AV