Actuele berichten

Hier kunt u nieuwsberichten en last minute mededelingen over en van de gemeenteraad lezen. Heeft u vragen? Neem contact op met de griffie!

Commissies en werkgroepen

De raad werkt met verschillende commissies en werkgroepen. U vindt hier het totaaloverzicht en de taakomschrijvingen. De leden van de verschillende commissies en werkgroepen vindt u onder het kopje 'Wie is wie?'

Gedragscode raadsleden

Het doel van de gedragscode, met uitwerkingen in gedragsregels, is om de leden van de Raad van een houvast te bieden bij het bepalen van normen over de integriteit van het bestuur.

Politieke termijnagenda

Via de bovenstaande knop kunt u de meest actuele versie van de termijnagenda downloaden. Hierop staat de meest actuele planning van de onderwerpen per raadsvergadering.

Reglement van orde

In artikel 16 van de Gemeentewet is bepaald dat de raad een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast stelt. Het laatst gewijzigde Reglement van Orde voor onze gemeenteraad is vastgesteld op 14 februari 2013. Binnenkort vindt u hier het geactualiseerde Reglement van Orde, versie 2018. Voor meer informatie: bel of mail met de griffie!