Besluitenlijst besluiten burgemeester

Besluitenlijst College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks op maandag. Dit is de besluitenlijst.

Besluitenlijst Gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert maandelijks de vierde maandag van de maand. Dit is de besluitenlijst.

Besluitenlijst Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert maandelijks, de vierde maandag van de maand na de gemeenteraad. Dit is de besluitenlijst.

Besluitenlijst Vast Bureau

Het vast bureau vergadert wekelijks op maandag. Dit is de besluitenlijst.

Notulen Commissie Bestuurlijke Organisatie

Notulen Commissie Grondgebiedszaken

Notulen Commissie Persoonsgebonden Zaken

Notulen gemeenteraad

Notulen Raad voor Maatschappelijk Welzijn