Activiteitenlijsten

Ambtelijke bijstand

Amendementen

Amendementen (wijzigingsvoorstellen) op besluiten van de raad

Grote projecten

De raad kan via de procedurele regeling Grote projecten de ontwikkeling van een politiek relevant project nadrukkelijker volgen via Voortgangsrapportages. Na benoeming tot groot project dient de organisatie een startnotitie op te leveren.

Informatiebrieven aan de raad

Moties

Ingediende moties door de gemeenteraad

Persberichten

Raadsadressen

Raadsinfo

Raadsvragen

VR 18/01 Vragen artikel 42 Reglement van Orde fractie Beter voor Rijswijk " Natuurzwembad de Put kampt met forse waterschade"

Toezeggingen aan de raad

Het college van B&W doen in het forum en de raad toezeggingen aan de raad. De toezeggingen worden bijgehouden en de status gevolgd.

Verslag B&W

Verslag Forum Samenleving

Verslag Forum Stad

Verslag Plenair forum

Verslag Presidium

Verslag Raad

Verslag Werkbezoeken

Verslag Werkgroepen