Amendementen

Een amendement is een voorstel om het besluit zoals voorgesteld (door het college) te veranderen. Het college bereidt de meeste raadsvoorstellen voor en doet daar een conceptbesluit bij. Over een amendement wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering gestemd.

Besluitenlijst raad

In de besluitenlijsten wordt van elke besluitvormende raadsvergadering puntsgewijs beschreven wat de raad heeft besloten.

Langlopende dossiers

Hier vindt u een overzicht van langlopende dossiers.

Moties

Een motie is een middel waarmee één of meerdere raadsleden een discussiepunt voor kunnen leggen aan een vergadering. Tijdens de besluitvormende vergadering wordt er over de ingediende motie gestemd.

Raadsinformatiebrieven

Hier vindt u de brieven terug waarin de raad door het college over verschillende zaken wordt geïnformeerd.

Schriftelijke vragen

Hier vindt u een overzicht van de schriftelijke vragen die door raadsleden gesteld zijn aan het college. Zodra het college een antwoord op deze vragen heeft geformuleerd, worden die hier aan toegevoegd.