Algemene Documenten

Hier vindt u de algemene documenten aangaande de raad.

Amendementen

In dit overzicht treft u de ingediende amendementen aan vanaf april 2018.

Moties

In dit overzicht treft u de ingediende moties aan vanaf april 2018.

Ingekomen stukken

In dit overzicht treft u de ingekomen stukken van de raad aan vanaf september 2020. Mocht u een ingekomen stuk willen inzien kunt u een mail sturen naar griffie@ooststellingwerf.nl.