Amendementen

Een amendement is een voorstel aan het college tot een tekstwijziging in een voorstel. Bekijk de ingediende amendementen door de raad.

Gemeenschappelijke regelingen

Bekijk inkomende en uitgaande stukken met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen.

Ingekomen stukken

Bekijk het overzicht van ingekomen stukken.

Moties

Een motie is een wens of verzoek aan het college over een voorstel. Bekijk de ingediende moties door de raad.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn vragen vanuit de raad aan het college. Bekijk de ingediende vragen met antwoorden.

Vergaderschema

Hier kunt u de vergaderplanning van de gemeenteraad vinden.

Verordeningen van de Raad

In dit overzicht kunt u de diverse verordeningen van de raad terugvinden, zoals het Reglement van Orde, de gedragscode Gemeenteraad en de verordening op de Auditcommissie.