Abonnement op nieuwsbrief RiS

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de stukken die in het raadsinformatiesysteem zijn opgenomen? Ga naar "Vraagbaak".

Agendacommissie / Presidium

De bijbehorende stukken vindt u in de 'Kalender' op de datum van de betreffende Agendacommissie / Presidium vergadering.

Besluitenlijsten Gemeenteraad

In veel vergaderingen wordt gewerkt met een lijst van genomen besluiten. De zogenaamde besluitenlijst.

Besluitenlijsten van B&W

In veel vergaderingen wordt gewerkt met een lijst van genomen besluiten. De zogenaamde besluitenlijst.

Besluitvormende vergadering (Raad)

De bijbehorende stukken vindt u in de "Kalender" op de datum van de betreffende besluitvormende vergadering.

Brieven aan de raad

Ook wel 'Lijst met ingekomen stukken' genoemd. Deze wordt iedere week op vrijdag geplaatst.

Moties en amendementen

Klik hier voor alle moties en amendementen. Wilt u weten wat een motie of een amendement is? Ga naar "Vraagbaak".

Oordeelsvormende vergadering (Commissie)

De bijbehorende stukken vindt u in de "Kalender" op de datum van de betreffende oordeelsvormende vergadering.

Spreekrecht

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Kijk voor meer informatie bij "Vraagbaak".

Spreken met de raadsfractie(s)

Wilt u praten met de raadsfractie(s)? Kijk voor meer informatie bij "Vraagbaak".