Abonnement op nieuwsbrief RiS

Klik hier voor de link om u te abonneren op de nieuwsbrief van de gemeenteraad van Noordenveld. Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de stukken die in het raadsinformatiesysteem worden geplaatst.

Agendacommissie / Presidium

De bijbehorende stukken vindt u in de 'Kalender' op de datum van de betreffende Agendacommissie / Presidium vergadering.

Archief

Klik hier voor de link naar het Archief van de gemeenteraad van Noordenveld. Hier vindt u de stukken tot en met 2017.

Besluitenlijsten Gemeenteraad

In veel vergaderingen wordt gewerkt met een lijst van genomen besluiten. De zogenaamde besluitenlijst. Klik hier voor alle vastgestelde besluitenlijsten van de Raad.

Besluitenlijsten van B&W

In veel vergaderingen wordt gewerkt met een lijst van genomen besluiten. De zogenaamde besluitenlijst. Klik hier voor alle besluitenlijsten van B&W.

Besluitvormende vergadering

De bijbehorende stukken vindt u via 'Vergaderingen' op de datum van de betreffende besluitvormende vergadering.

Brieven aan de raad

Ook wel 'Lijst met ingekomen stukken' genoemd. Deze wordt iedere week op vrijdag geplaatst. Klik hier voor alle wekelijkse lijsten.

Moties en amendementen

Klik hier voor alle moties en amendementen. Wilt u weten wat een motie of een amendement is? Ga naar 'Vraagbaak'.

Oordeelsvormende vergadering

De bijbehorende stukken vindt u via 'Vergaderingen' op de datum van de betreffende oordeelsvormende vergadering.

Rapporten en verslagen van de Rekenkamercommissie

Hier vindt u alle rapporten van de Rekenkamercommissie van Noordenveld.

Spreekrecht

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Klik dan hier voor meer informatie.

Spreken met de raadsfractie(s)

Wilt u praten met de raadsfractie(s)? Klik dan hier voor meer informatie.