Abonnement op nieuwsbrief RiS

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de stukken die in het raadsinformatie-systeem zijn opgenomen? Ga naar "Vraagbaak".

Besluitenlijsten Gemeenteraad

In veel vergaderingen wordt gewerkt met een lijst van genomen besluiten. De zogenaamde besluitenlijst.

Besluitenlijsten van B&W

In veel vergaderingen wordt gewerkt met een lijst van genomen besluiten. De zogenaamde besluitenlijst.

Brieven aan de raad

Ook wel 'Lijst met ingekomen stukken' genoemd. Deze wordt iedere week op vrijdag geplaatst.

Commissievergadering

De bijbehorende stukken vindt u in de "Kalender" op de datum van de betreffende raadscommissievergadering.

Moties en amendementen

Klik hier voor alle moties en amendemen-ten. Wilt u weten wat een motie of een amendement is? Ga naar "Vraagbaak".

Presidium

De bijbehorende stukken vindt u in de 'Kalender' op de datum van de betreffende presidiumvergadering

Raadsvergadering

De bijbehorende stukken vindt u in de "Kalender" op de datum van de betreffende raadsvergadering.

Spreekrecht

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Kijk voor meer informatie bij "Vraagbaak".

Spreken met de raadsfractie(s)

Wilt u praten met de raadsfractie(s)? Kijk voor meer informatie bij "Vraagbaak".