Artikel 41 RvO vragen

Met het stellen van vragen controleert de raad het College. Artikel 41 vragen verwijzen naar het betreffende artikel in het Reglement van Orde gemeenteraad. Artikel 41 vragen zijn politieke vragen aan het College die binnen een termijn van 30 dagen beantwoord moeten worden.

Besluitenlijst raadsvergadering

Hier treft u de vastgestelde besluitenlijsten van de raadsvergaderingen aan.

Besluitenlijsten B&W

Hier treft u de vastgestelde besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van Burgemeester en Wethouders aan.

Raadsinformatiebrieven