Amendementen (vanaf 2021)

Als een raadslid een voorgesteld besluit wil wijzigen, dan kan hij of zij een amendement indienen. Over het amendement wordt gestemd in de raadsvergadering. Als het wordt aangenomen, dan wordt het gestelde besluit gewijzigd.

Ingekomen stukken en memo's

De raad ontvangt post van inwoners, organisaties en het college. In de vergadering van de raad wordt de manier van afhandelen vastgesteld. Vanaf 2021 worden deze stukken in deze lijst geplaatst.

Moties

Een raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In de motie wordt een wens, verzoek of opdracht geformuleerd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie uitgevoerd.

Schriftelijke vragen

Elk raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college. De vragen van de raadsleden en antwoorden van het college zijn openbaar. Je kunt ze hier lezen.

Toetsingskamer

De toetsingskamer is de rekenkamercommissie van Hollands Kroon. De toetsingskamer bestaat uit 7 raadsleden. De toetsingskamer onderzoekt of beleid efficiënt en effectief wordt uitgevoerd.

Toezeggingen (vanaf 2021)

Bij een toezegging belooft de burgemeester of een van de wethouders aan de raad iets te doen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een schriftelijke vraag of een motie.

Vergaderstukken B&W

Het college vergadert elke week op dinsdag. Besluitenlijsten, college besluiten en ingekomen stukken kun je hier lezen.