Amendementen

Een amendement is een voorstel om het besluit zoals voorgesteld (door het college) te veranderen.

Besluitenlijsten

In de besluitenlijsten staan alle besluiten die de gemeenteraad heeft genomen in de raads- en commissievergaderingen.

Ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn de schriftelijke stukken bestemd voor de gemeenteraad.

Moties

Een motie is een verzoek van de raad aan het college om iets te doen of te onderzoeken.

Raadsbrieven

Raadsbrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad en bevatten informatie over een bepaald onderwerp.

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen zijn vragen van de raadsleden buiten de raadsvergadering om aan de burgemeester en aan het college.

Technische vragen

Technische vragen zijn vragen van de raad aan het college over feitelijke informatie.

Toezeggingen

Met een toezegging kan het college een antwoord achteraf schriftelijk toesturen. Een toezegging kan ook het uitvoeren van een actie zijn waarover de raad dan later wordt geïnformeerd.