01 Besluitenlijsten AB

Hieronder vindt u de besluitenlijsten van de vergaderingen van het algmeen bestuur van HDSR.

02 Lijst met conclusies commissies

Hieronder vindt u de lijsten met conclusies van de commissievergaderingen BMZ en SKK van HDSR.

03 Amendementen

Een amendement is een voorstel voor het wijzigen van een besluit dat op dat moment aan de orde is in net bestuur. Ieder bestuurslid kan een amendement indienen. Als dit wordt aangenomen, is het besluit per direct gewijzigd.

04 Moties

Tijdens de bestuursvergadering kan een partij of een bestuurslid een motie indienen. In deze motie spreekt het algemeen bestuur zich uit over een bepaald onderwerp. Vervolgens vindt een debat plaats over de motie en tenslotte wordt er over de motie gestemd. Vaak geeft het algemeen bestuur met de motie een opdracht mee aan het dagelijks bestuur.

05 Schriftelijke vragen artikel 40

Om zijn controlerende rol goed uit te oefenen, heeft het algemeen bestuur het recht vragen te stellen aan het dagelijks bestuur. Een bestuurslid kan schriftelijke vragen indienen over alle onderwerpen die het algemeen bestuur aangaat. Het dagelijks bestuur moet de schriftelijke vragen binnen 7 weken schriftelijk beantwoorden of binnen die tijd gemotiveerd aangeven waarom beantwoording langer gaat duren.

06 Ingekomen stukken

Hieronder vindt u het overzicht van de voor het HDSR bestuur bestemde ingekomen stukken, met uitzondering van o.a. tijdschriften, uitnodigingen, reclame uitingen en anonieme brieven. Correspondentie aan het bestuur is in beginsel openbaar, persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd, Indien u bezwaar heeft tegen plaatsing van uw brief, kunt u dit kenbaar maken aan Bestuurszaken (bestuurszaken@hdsr.nl).