1 Ingekomen stukken: Bestuur

Hier vindt u een overzicht van alle brieven en mails die aan de raad zijn gericht over onderwerpen die bij Cluster Bestuur horen. Wilt u een brief schrijven aan de gemeenteraad? Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

1 Ingekomen stukken: Samenleving

Hier vindt u een overzicht van alle brieven en mails die aan de raad zijn gericht over onderwerpen die bij Cluster Sociaal horen. Wilt u een brief schrijven aan de gemeenteraad? Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

1 Ingekomen stukken: Stad

Hier vindt u een overzicht van alle brieven en mails die aan de raad zijn gericht over onderwerpen die bij Cluster Stad horen. Wilt u een brief schrijven aan de gemeenteraad? Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

2 Raadsmemo's

In dit overzicht vindt u de door het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden memo's en bijbehorende stukken.

3 Schriftelijke vragen

In dit overzicht vindt u alle schriftelijke vragen van raadsleden aan het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden om een uitspraak, standpuntbepaling of waardeoordeel van het college te verkrijgen.

4 Moties

In dit overzicht vindt u de in vanaf 1 april 2018 aangenomen moties. Een motie is of een uitspraak van de raad of een wens, verzoek of opdracht aan het college van burgemeester en wethouders.

5 Toezeggingen Commissie Bestuur

Hier vindt u een overzicht van toezeggingen van portefeuillehouders aan de raad vanaf 2019. Zodra er tijdens een voorbereidende raadsbijeenkomst of een raadsvergadering een toezegging wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst in dit overzicht.

5 Toezeggingen Commissie Samenleving

Hier vindt u een overzicht van toezeggingen van portefeuillehouders aan de raad vanaf 2019. Zodra er tijdens een voorbereidende raadsbijeenkomst of een raadsvergadering een toezegging wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst in dit overzicht.

5 Toezeggingen Commissie Stad

Hier vindt u een overzicht van toezeggingen van portefeuillehouders aan de raad vanaf 2019. Zodra er tijdens een voorbereidende raadsbijeenkomst of een raadsvergadering een toezegging wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst in dit overzicht.

6 Uitnodigingen

Hier vindt u alle uitnodigingen die aan de gemeenteraad zijn verzonden sinds 1 januari 2020.

7 Verordeningen en reglementen

Hier vindt u de verordeningen en reglementen die betrekking hebben op de gemeenteraad van Gouda, zoals onder andere het Reglement van Orde en de gedragscode.

Amendementen

Stemming