Moties

ID   Onderwerp   Behandelende afdeling   Portefeuillehouder(s)   Agendapunt   Eerste indiener   Besluit Raad   Datum afdoening  
Loading...