Programmabegroting 2020

De Programmabegroting 2020 (Zaak 268218) bevat ingedeeld naar programma's de doelstellingen en bijbehorende budgetten voor 2020 en de Meerjarenraming 2021-2023 geeft een doorkijk naar de ontwikkeling van deze budgetten in de jaren 2021-2023.

Kaderbrief 2021

De Kaderbrief 2021 (Zaak 316643) bevat de beleidsinhoudelijke en financiële kaderstelling voor de begroting 2021-2024. Door alle onzekerheden als gevolg van de Coronacrisis brengt het college dit jaar in plaats van een reguliere kadernota een verkorte kaderstelling in de vorm van een kaderbrief uit.

Programmabegroting 2021

De Programmabegroting 2021 (Zaak 323439) bevat ingedeeld naar programma's de doelstellingen en bijbehorende budgetten voor 2021 en de Meerjarenraming 2022-2024 geeft een doorkijk naar de ontwikkeling van deze budgetten in de jaren 2022-2024.

Jaarstukken 2019

De Jaarstukken 2019 (Zaak 297988) bestaan uit het jaarverslag (programmaverantwoording + verplichte paragrafen) en de jaarrekening. In de jaarstukken legt het college verantwoording aan de raad af over de realisatie in 2019.

Najaarsnota 2020

De Najaarsnota 2020 (Zaak 338051) is een tussentijdse rapportage waarmee het college de raad informeert over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting 2020 na de eerste acht maanden.

Voorjaarsnota 2020

De Voorjaarsnota 2020 (Zaak 309841) is een tussentijdse rapportage waarmee het college de raad informeert over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting 2020 na de eerste vier maanden.

Kadernota 2022

De Kadernota 2022 (Zaak 363010) bevat de beleidsinhoudelijke en financiële kaderstelling voor de begroting 2022-2025. In afwachting van de kabinetsformatie bevat de Kadernota 2022 slechts voorlopige kaders. Met de Septemberbrief 2021 is de kaderstelling voor de begroting 2022 definitief.

Programmabegroting 2022

De Programmabegroting 2022 (Zaak 402555) bevat ingedeeld naar programma's de doelstellingen en bijbehorende budgetten voor 2022 en de Meerjarenraming 2023-2025 geeft een doorkijk naar de ontwikkeling van deze budgetten in de jaren 2023-2025.