College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente

Gemeenteraad

In Zoeterwoude bestaat de gemeenteraad uit 13 personen die door u, als inwoner, elke vier jaar worden gekozen. De leden van de gemeenteraad zijn van 4 verschillende politieke partijen:

Progressief Zoeterwoude (PZ)
Christen Democratisch Appèl (CDA)
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Senioren Belangen Zoeterwoude (SBZ)

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers. Dat is dan ook de belangrijkste taak van de raad, de bevolking vertegenwoordigen. Dat doet de raad door de grote lijnen uit te zetten voor het gemeentelijk beleid en bemoeit zich daarbij niet met elk detail. Daar is het dagelijks bestuur voor, het college van burgemeester en wethouders (B&W). Maar de raad houdt dat dagelijks werk wel in de gaten. Als het nodig is, roepen de volksvertegenwoordigers de burgemeester en de wethouders ter verantwoording. Ze beoordelen plannen en maatregelen, stellen vragen én nemen natuurlijk zelf het initiatief. Hierbij worden zij ondersteund door de raadsgriffier en de griffiemedewerker.

Griffie

Presidium