College van burgemeester en wethouders

Burgemeester en Wethouders vormen samen het dagelijkse bestuur van de gemeente die beleid voorbereidt en uitvoert. De Burgemeester en de Wethouders zijn geen lid van de Gemeenteraad. De leden zijn gezamenlijk en elk afzonderlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Wn.d Burgemeester Hayo Apotheker is voorzitter van het College.