College Heeze-Leende

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente

Fractievertegenwoordigers Heeze-Leende

Fracties uit de gemeenteraad kunnen desgewenst maximaal twee fractievertegenwoordigers voor benoeming door de raad voordragen. Fractievertegenwoordigers kunnen met het raadslid deelnemen aan de Rondetafelgesprekken.

Griffie Heeze-Leende

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en kan u antwoord geven op allerlei vragen, zoals over het werk van de raad, vergaderingen e.d. De griffie is dagelijks bereikbaar via 040-224 1145 of 040 224 1442 en per mail via t.borsboom@heeze-leende of e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl.

Per post: gemeente Heeze-Leende, t.a.v. griffie gemeenteraad, postbus 10.000, 5590 GA Heeze

Raadsleden Heeze-Leende

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering ervan. Er is een duidelijke rolverdeling tussen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Deze verdeling is vastgelegd in de Wet Dualisering die op 7 maart 2002 in werking is getreden