Burgerleden

De gemeenteraad

De gemeenteraad van Druten is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en telt 17 raadsleden. Om de vier jaar wordt de samenstelling van de gemeenteraad in Druten door de kiezers bepaald.

Presidium

Het presidium bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters, met ondersteuning vanuit de griffie. De burgemeester is de voorzitter van het presidium.

Spoedeisende procedurele besluiten worden door de leden van het presidium genomen. Het presidium is het aanspreekpunt voor alle procedurele zaken die te maken hebben met de vergaderingen van de gemeenteraad. Het presidium komt ieder maand bijeen.