Raadsleden

De gemeenteraad is gekozen door de inwoners van de gemeente Zevenaar en staat daarmee aan het hoofd van de gemeente. De raad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast. Ook controleert de raad de uitvoering van dit beleid door het college van burgmeester en wethouders.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Zevenaar. De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuille. Hierin staan de onderwerpen waar zij zich mee bezighouden.

Presidium

Het presidium bestaat uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. Het presidium doet aanbevelingen over de werkwijze en organisatie van de raad en de raadscommissies.

Commissie Samenleving

Deze raadscommissie bespreekt sociale en maatschappelijke onderwerpen en voert overleg met het college. Daarna kan de gemeenteraad er een besluit over nemen.

Commissie Ruimte

Deze raadscommissie bespreekt o.a. ruimtelijke ordening, mobiliteit en duurzaamheid en voert overleg met het college. Daarna kan de gemeenteraad er een besluit over nemen.

Commissie Middelen

Deze raadscommissie bespreekt o.a. veiligheid en financiƫle onderwerpen en voert overleg met het college. Daarna kan de gemeenteraad er een besluit over nemen.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De commissie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak.

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad, de commissies en individuele raads- en commissieleden.