Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.

Fractie assistenten

De fracties van de gemeente Westerkwartier worden ondersteund door haar fractieassistenten. Fractie assistenten kunnen mee doen aan het raadsoverleg.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad.