Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad Vijfheerenlanden

Commissieleden

Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering, worden elke maand 3 commissievergaderingen gehouden:
Commissie Ruimte, Verkeer en Economie(RVE),
Commissie Welzijn, Onderwijs en Sport(WOS),
Commissie Algemene Zaken(AZ).

Griffie

Samenstelling griffie Vijfheerenlanden