College

Het College van Burgemeester en Wethouders telt zes leden: de burgemeester en vijf wethouders. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris. Kijk voor meer informatie op https://www.velsen.nl/bestuur-organisatie/college-van-bw

Raadsleden

De gemeenteraad van Velsen telt 33 leden. De raadsvergaderingen worden voorgezeten door raadsvoorzitter Frank Dales - tevens burgemeester - en ondersteund door griffier Ruurd Palstra.

Steunfractieleden

Steunfractieleden ondersteunen de raadsleden met hun werkzaamheden en kunnen het woord voeren tijdens een sessie.