Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en wordt elke vier jaar door de bevolking van Tiel gekozen.
De voorzitter van de gemeenteraad is de heer H. Beenakker.

Commissie Ruimte

Een commissie geeft advies aan de raad en heeft overleg met het college van B&W.
De commissie Ruimte adviseert en overlegt integraal over Openbare ruimte, Ruimtelijke en Economische zaken en Mobiliteit.
De voorzitter van de commissie Ruimte is mevrouw I. Joustra.

Commissie Samenleving

Een commissie geeft advies aan de raad en heeft overleg met het college van B&W.
De commissie Samenleving adviseert en overlegt integraal over Vitale en Aantrekkelijke stad, het Sociaal Domein en Onderwijs.
De voorzitter van de commissie Samenleving is de heer T. Zuidema.

Commissie Bestuur

Een commissie geeft advies aan de raad en heeft overleg met het college van B&W.
De commissie Bestuur adviseert en overlegt integraal over Veiligheid, Bestuur en Burgers.
De voorzitter van de commissie Bestuur is mevrouw A. Duquesnoy-van den Heuvel

Commissie Beleidscyclus

Een commissie geeft advies aan de raad en heeft overleg met het college van B&W.
De commissie Beleidscyclus adviseert en overlegt integraal over de Begroting, de Jaarrekening, de Perspectievennota en de Rekenkamer.
De voorzitter van de commissie Beleidscyclus is de heer K. Gulikers.

Presidium

Het presidium bereidt de vergaderingen van de gemeenteraad voor en maakt de concept agenda's van de raadscommissies.
De voorzitter van het presidium is de heer H. Beenakker.

Griffie

De taken van de medewerkers van de griffie zijn:

  • informatievoorziening van de leden van de raad en raadscommissies;
  • procesondersteuning bij het raadswerk;
  • ondersteuning bij agendering van vergaderingen en ondersteuning van de voorzitters van de raad en commissies;
  • zorg voor verslaglegging van vergaderingen;
  • hulp aan raadsleden bij gebruik van hun democratische instrumenten.