Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de bevolking. Eens in de vier jaar kiezen alle inwoners van Terschelling van 18 jaar en ouder de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Terschelling bestaat uit 11 leden, verdeeld over 5 partijen. De raad neemt de belangrijkste besluiten en controleert of het college de gemeente op een goede manier bestuurt. De burgemeester zit de gemeenteraad voor, maar maakt geen deel uit van de raad. Voor meer informatie, klik in de bovenbalk op 'Vraagbaak'

Burgemeester

De burgemeester wordt benoemd door de Kroon (Koning en de ministers) voor een periode van zes jaar. Op 28 oktober 2020 is Caroline van de Pol beëdigd als burgemeester van Terschelling.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad én van het college van burgemeester en wethouders. Bij vergaderingen van de raad heeft de burgemeester geen stemrecht, bij die van het college wel.

Griffie

De griffie staat onder leiding van de griffier en voert het secretariaat van de gemeenteraad.  Ze bereidt besluitvorming voor, ondersteunt de raad en is de adviseur en vraagbaak voor de raadsleden.
Verder verzorgt de griffie de communicatie vanuit de raad over de besluitvorming en het werk van de raad. Hiermee vormt de griffie de verbinding tussen inwoners, gemeenteraad en de gemeente en haar ambtenaren. Ook de burger kan rekenen op de griffie.  Vragen, informatie of inspreken bij een commissievergadering? De griffie staat voor u klaar! Klik in de bovenbalk op ‘Contact’.

Fractievoorzitters

Hier vindt u informatie over de fractievoorzitters van elke partij.
Een fractie is een deel van de gemeenteraad dat tot dezelfde partij behoort. Elke fractie heeft een fractievoorzitter.
De PvdA en de VVD werken samen en vormen de coalitie.
Plaatselijk Belang Terschelling, CDA en Samen Terschelling vormen de oppositie.

Coalitie & Eilandakkoord

Fracties die het in grote lijnen met elkaar eens zijn, kunnen na de verkiezingen gaan samenwerken. Zij vormen dan een coalitie voor een bestuursperiode van 4 jaar. Een coalitie heeft in de raad een meerderheid. Met een meerderheid in de raad is er voldoende steun om toekomstige plannen uit te kunnen voeren.
Voor de bestuursperiode van 2018-2022 vormen de PvdA en de VVD de coalitie. In het eilandakkoord heeft de coalitie hun plannen om  'Samen met de eilanders  te bouwen aan een krachtig, mooi en leefbaar Terschelling'  uitgewerkt.  Het eilandakkoord kunt u terugvinden in de 'Vraagbaak' .

Commissieleden

Hier vindt u de commissieleden. Commissieleden zijn burgers die de gemeenteraad op advies van de verschillende fracties heeft benoemd. Een commissielid ondersteunt de fractie van zijn/haar partij bij het werk voor de gemeenteraad. Zij kunnen namens hun fractie het woord voeren tijdens bijeenkomsten en commissievergaderingen. Ze hebben echter geen stemrecht en kunnen niet meedoen aan raadsvergaderingen.

Rekenkamercommissie

Hier vindt u informatie over de leden van rekenkamercommissie.
Iedere gemeente in Nederland is verplicht om een rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. De Waddeneilanden hebben samen Rekenkamercommissie 'De Waddeneilanden'. Deze wil bijdragen aan het versterken van het lokale bestuur op de eilandgemeenten. Dit doet zij door onderzoek uit te voeren voor alle gemeenteraden van de eilanden samen of voor een gemeenteraad apart. Op basis hiervan geeft ze de gemeenteraad advies. Voor meer informatie, klik in de bovenbalk op; 'Vraagbaak'.
.