College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

Griffier

De griffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Raadsleden

De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de gemeente. Eens per vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en worden de raadsleden gekozen.