Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad bij haar werkzaamheden en is op alle fronten de vraagbaak voor de raadsleden.

Organisaties en inwoners kunnen met hun vragen over de gemeenteraad bij de griffie terecht.

Raadsleden

Wie zit er allemaal in de gemeenteraad van Boxtel? Hier vindt u de samenstelling van de gemeenteraad. De contactgegevens van de individuele raadsleden vindt u op de persoonlijke pagina's van de raadsleden.