1. Gemeenteraadsleden

Een raadslid is een door de Meppelers gekozen volksvertegenwoordiger. Samen vormen de 23 gemeenteraadsleden de gemeenteraad van Meppel. De raad is het hoogste lokale orgaan of anders gezegd de opdrachtgever.

2. Raadscommissieleden

De commissie bestaat uit de raadsleden (zie gemeenteraad) en duo-raadsleden. Duo's hebben géén stemrecht. De commissie brengt advies uit aan de raad uit. De commissie start om 20:00 uur, vooraf is er het INFORMATIEPLEIN (19:30 uur). Hier kan iedereen vragen stellen over de inhoud van de voorstellen.

3. Auditcommissieleden

Deze commissie adviseert de gemeenteraad over financieel technische onderwerpen. Zij bestaat uit 8 (duo-) raadsleden; één per fractie. De accountant, de wethouder financiën en gemeentelijke financiële medewerkers nemen deel als adviseurs.

4. Fractievoorzitters

Een fractie is een deel van de gemeenteraad, dat tot dezelfde politieke partij behoort. Stem, VVD en CDA vormen samen de coalitie en hebben de wethouders voorgedragen. ChristenUnie, SP, PvdA, GroenLinks en D66 vormen de oppositie.

5. Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college van B&W én voorzitter van de raad. Verder is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd bij Koninklijk besluit voor zes jaar.

6. Collegeleden (B&W)

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is opdrachtnemer van de raad. De gemeentelijke organisatie is de uitvoerende dienst.

7. Inwoner(-s)

Elke vier jaar kiezen de inwoners van 18 jaar en ouder de raadsleden. Naast uw stemrecht heeft u als inwoner meerdere mogelijkheden om in contact te komen met de raad en de (duo-)raadsleden; zie verder onder VRAAGBAAK.

8. Griffier en griffiemedewerkers

De griffie ondersteunt niet alleen de gemeenteraad, de (duo-)raadsleden en de fracties, maar is er nadrukkelijk ook voor inwoners met vragen over de gemeenteraad. De griffie bestaat uit drie medewerkers: Martin Frensel (interim griffier) 0624164892 Jan Kemper (raadsadviseur) 0633580849 Harmien Kroese (griffiemedewerkster) 0646857080