Commissieleden (niet-raadsleden)

De fracties hebben de mogelijkheid om extra ondersteuning voor het raadswerk in te zetten.
De commissies worden benoemd door de gemeenteraad en leggen ook de eed of de belofte af.
Burgerforum:
M. Horstman-Hoekstra, S. Luijerink, H. Sligman en N. Blaauwbroek.
CDA:
G. Waanders.
VVD:
I. van Dijk en T. Wildschut.
D66:
H. Hogebrink en J. Stienstra.
PvdA:
J. Velders-Wientjes, A. Nijhuis en B. Voerman.

De gemeenteraad

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid van burgemeester en wethouders. De leden worden om de vier jaar gekozen.
Losser heeft 19 raadsleden.

Raadsgriffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de raadsgriffier.
De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming en vormt hierbij de schakel tussen inwoners, gemeenteraad en ambtelijke organisatie.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een (niet openbare) raadscommissie die op eigen initiatief of verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek kan doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid.