De gemeenteraad

De gemeenteraad staat als gekozen vertegenwoordiging van de inwoners aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting, het beleid en verordeningen vast en controleert de uitvoering van het beleid van burgemeester en wethouders. De leden worden om de vier jaar gekozen. Losser heeft 19 raadsleden.

Commissie Bestuur en Samenleving en commissie Ruimte

Voordat de raad een besluit neemt over een bepaald onderwerp wordt dit eerst besproken in een commissievergadering. In deze vergadering kan ook een inwoner meepraten. De mening van inwoners en bedrijven zal de raad meenemen bij de besluitvorming in de raadsvergadering. In Losser zijn er twee aparte commissies: de commissie Bestuur en Samenleving en de commissie Ruimte. Een onderwerp waarover de raad een besluit moet nemen komt in één van deze twee commissies aan de orde. De commissievergaderingen worden twee weken voor de raadsvergadering gehouden, op dezelfde avond, na elkaar. De commissieleden kunnen tijdens de vergaderingen informatie vragen aan het college van B en W. Dit ter voorbereiding van de besluitvorming in de raadsvergadering.

Raadsgriffie

De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie. Aan het hoofd van de raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de raadsgriffier. De raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming en vormt hierbij de schakel tussen inwoners, gemeenteraad en ambtelijke organisatie.

Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een (niet openbare) raadscommissie die op eigen initiatief of verzoek van de gemeenteraad of inwoners onderzoek kan doen naar doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid.