Raadsleden

De gemeenteraad beslist namens alle inwoners over de plannen in de gemeente. De raadsleden controleren ook of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De raad stelt daarnaast de begroting vast.

Fractieondersteuners

Fractieondersteuners ondersteunen raadsfracties en hun raadsleden.