Gemeenteraad

De Gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Lelystad. De raad is het hoogste orgaan van de gemeente, bepaalt het beleid en controleert op de uitvoering daarvan. De Gemeenteraad van de gemeente Lelystad bestaat uit 35 raadsleden. Leest u verder voor de samenstelling van en de politieke partijen in de raad en de contactgegevens van raadsleden.

College

Het College van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de stad. Klik hier voor meer informatie over het College.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Bij de raadsgriffie werken 6 mensen onder leiding van de Raadsgriffier, Nancy Mosterman. De Raadsgriffier is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Als u in contact wilt komen met de gemeenteraad, dan kan dit via de griffie, zij helpen u graag verder. U kunt hen bereiken via griffie@lelystad.nl of bellen via 14-0320.