Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad en het college van B&W

Fractievoorzitters

De gemeenteraad in Hollands Kroon bestaat uit tien fracties. Elke fractie heeft een fractievoorzitter.

Raadsleden

De gemeenteraad in Hollands Kroon bestaat uit 29 raadsleden.

Wethouder

De wethouders vormen samen met de burgemeester het College van B&W

Griffie

De griffier geeft ondersteuning aan de raad en is bij alle raadsvergaderingen aanwezig. De griffier vervult de functie van secretaris tijdens de raadvergaderingen. De griffier en de ondersteuning van de griffier tezamen wordt de 'griffie' genoemd.