Raadsleden

De gemeenteraad in Hollands Kroon bestaat uit 29 raadsleden.

Burgemeester

De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als onderdeel van het College van B&W

Fractievoorzitters

De gemeenteraad in Hollands Kroon bestaat uit negen verschillende fracties.

Griffie

De griffie vormt de ambtelijke ondersteuning voor de gemeenteraad.

Wethouder

De wethouders vormen samen met de burgemeester het College van B&W