1. Raadsleden

De gemeenteraad van Heerlen heeft 37 leden. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen) en neemt de belangrijke beslissingen, zoals het vaststellen van de begroting. Maandelijks gaan de raadsleden met elkaar in debat tijdens de raadsvergadering en commissievergaderingen.

2. Vergaderingen van de raad

De gemeenteraad vergadert maandelijks volgens een bepaalde cyclus die begint met vier commissievergaderingen en eindigt met de raadsvergadering. Er zijn vier commissies met elk hun eigen onderwerpen.

  • Commissie Maatschappij en financiĆ«n (MF)
  • Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)
  • Commissie Leefomgeving (LO)
  • Commissie Economische Stimulering (ES)
    De vergaderingen vinden telkens plaats in het stadshuis op woensdagavond.

3. Griffie

De Gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund en geadviseerd door de Raadsgriffie. Aan het hoofd van de Raadsgriffie staat de eerste adviseur voor de gemeenteraad: de Raadsgriffier. De Raadsgriffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming en vormt hierbij de schakel tussen inwoners, Gemeenteraad en ambtelijke organisatie. De raadscommis-sies en hun voorzitters worden ondersteund door eigen Commissiegriffiers.