Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaan uit 31 raadsleden, gekozen door de inwoners.

Commissie AZ

Commissie Algemene Zaken

Commissie SAZA

Commissie Samenleving Zaken

Commissie ROM

Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu

Auditcommissie

De auditcommissie begeleidt het proces van planning en control namens de raad.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, meer weten? Bel met (0513) 617 700 of mail griffie@heerenveen.nl

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar gemeentelijk beleid en is daarmee een extra onderzoek orgaan binnen de gemeente.

College van B&W

Het college vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente Heerenveen.