Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van het college van burgemeesters en wethouders (B&W). De gemeenteraad wordt door de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem en bestaat uit 15 leden.

Griffie

De medewerkers van de griffie ondersteunen de (leden van) de gemeenteraad. Bij de griffie kunt u tevens terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp, of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Ook als u wilt inspreken of op een andere manier uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis neemt u contact op met het secretariaat van de griffie.

E-mail: griffie@gulpen-wittem.nl
Telefoon: 14 043

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (dikwijls het college van B&W genoemd) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente Gulpen-Wittem. Het college van B&W bestaat momenteel uit burgemeester Nicole Ramaekers-Rutjens, wethouder Marion van der Kleij, wethouder Jos Last en wethouder Guido Houben. De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college en is geen lid van het college.