Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van het college van burgemeesters en wethouders (B&W). De gemeenteraad wordt door de inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem en bestaat uit 15 leden.

Griffie

De medewerkers van de griffie ondersteunen de (leden van) de gemeenteraad. Bij de griffie kunt u tevens terecht als u invloed wilt uitoefenen in de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp, of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Ook als u wilt inspreken of op een andere manier uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis neemt u contact op met het secretariaat van de griffie.

E-mail: griffie@gulpen-wittem.nl
Telefoon: 14 043