Gemeenteraad

De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018. Aan de hand van de uitslag zijn de 25 zetels verdeeld over 8 fracties.

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. U kunt hier terecht met alle vragen over de gemeenteraad.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie (rkc) is een onafhankelijke commissie bedoeld om de controlerende taak van de raad te versterken. De rekenkamercommissie onderzoekt voornamelijk de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het beleid.