Raadsleden

Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Deze verkiezing heeft de zetelverdeling voor de raadsperiode 2018 -2022 bepaald. De 23 raadsplekken zijn verdeeld over zeven partijen.

Burgercommissieleden

Burgercommissieleden ondersteunen de raadsleden. Elke fractie mag 6 burgercommissieleden afvaardigen.

College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college in Deurne wordt gevormd door burgemeester Mak en de wethouders Biemans (DOE!), Verhees (DeurneNU) en Schlösser (VVD).

Griffie

De griffie ondersteunt de raadsleden. De griffie zorgt voor de vergaderstukken, adviseert over voorstellen of de aanpak hiervan. Daarnaast werkt de griffie nauw samen met de burgemeester en gemeentesecretaris.

Voorzitter

Sinds 2 februari 2011 is Hilko Mak burgemeester van de gemeente Deurne. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad.