Burgerleden

Burgerleden zijn geen lid van de gemeenteraad maar ondersteunen de raadsleden in hun fractie. Zij worden benoemd door de burgemeester en mogen het woord voeren tijdens de voorbespreking.

Gemeenteraad

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners. De gemeenteraad van Buren telt 21 raadsleden uit 8 politieke partijen. De raads- en burgerleden van een politieke partij vormen samen een fractie. Burgemeester J.P.M. Meijers is voorzitter van de gemeenteraad. U vindt de raad op Facebook en Twitter onder raadburen.

Raadsgriffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie faciliteert en bewaakt het democratisch proces van de besluitvorming. Zij vormt ook de schakel tussen de raad, het college, inwoners en de werkorganisatie. De raadsgriffier staat aan het hoofd van de griffie.