Hof, H.

Hof, H.
Gemeentebelangen
Politieke partij
Gemeentebelangen
Adres
Simke Kloostermanstrjitte 15
8802 ZT Franeker
Telefoonnummer
06 - 373 516 24
Nevenfuncties
Voorzitter Provinciaal Belang Fryslân, Bestuurslid Vogelwacht Franeker eo., Lid van de cliëntenraad Botniahuis

Stemgedrag

300 stemmen, 96% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag