Stellingwerf, H.

Stellingwerf, H.
SAM
Politieke partij
SAM
Adres
De Finne 35
9047 KS Minnertsga
Telefoonnummer
06 - 132 313 97
Nevenfuncties
Bestuurslid Leerwerkplein Campus, Wedstrijdsecretaris VV Minnertsga, Muziekcommissie zangkoor

Stemgedrag

306 stemmen, 98% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag