Weiland, A.

Weiland, A.
Gemeentebelangen
Politieke partij
Gemeentebelangen
Adres
Ferniawei 38
9047 KP Minnertsga
Nevenfuncties
Leidinggevende Ziekenhuiszorg MCL, Secretaris stichting ‘ Personeelsbelangen Oranjeoord’

Stemgedrag

271 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag