Weiland, A.

Politieke partij
Gemeentebelangen
Adres
Ferniawei 38
9047 KP Minnertsga
Nevenfuncties
Leidinggevende Ziekenhuiszorg MCL, Secretaris stichting ‘ Personeelsbelangen Oranjeoord’

Stemgedrag

183 stemmen, 96% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag