Weiland, A.

Weiland, A.
Gemeentebelangen
Politieke partij
Gemeentebelangen
Adres
Ferniawei 38
9047 KP Minnertsga
Nevenfuncties
Praktijkmanager bij Doktersdiensten Friesland, projectmedewerker MCL, Secretaris stichting ‘ Personeelsbelangen Oranjeoord’

Stemgedrag

299 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag