Hoekstra, H

Hoekstra, H
Gemeentebelangen
Politieke partij
Gemeentebelangen
Adres
Fûgelsang 13
9041CV Berltsum
Telefoonnummer
0518 - 46 18 98
Nevenfuncties
Provinciaal ambtenaar detachering bij Marrekrite, Gemeenschappelijke regeling tussen Provincie en de deelnemende gemeenten

Stemgedrag

324 stemmen, 95% voor
Onderwerp Datum Stem Uitslag Uitslag