Hartman, A.C.

Hartman, A.C.
CDA
Politieke partij
CDA
Adres
Frjentsjerterdyk 14 A
8855 XC Sexbierum
Telefoonnummer
0517-591660
Nevenfuncties
Teeltspecialist in de glastuinbouw