S.K. (Sytze) Dijkstra

S.K. (Sytze) Dijkstra
Adres
Koningstraat 13
Dokkum
Telefoonnummer
(0519) 29 88 77
Extra informatie
Griffier
Nevenfuncties
Voorzitter Raad van Toezicht huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden (vrijwilligersvergoeding) / Docent bij Werken in Friesland (bezoldigd) / voorzitter Suzanne Hovinga Stichting, Leiden (onbezoldigd)

Als raadsgriffier adviseer en ondersteun ik, en ben ik in dienst bij, de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. Mijn werk is politiek neutraal, want ik ben er voor alle raadsleden en fracties.